Broncopaties i apnees.

Descripción de proyecto

La Síndrome d’Apnea Obstructiva del Somni (SAOS) està causasa per l’obstrucció de la via aèria (gola). Es caracteritza per repetides pauses en la respiració durant el període del somni. Aquestes pauses o asfíxies, que poden ocórrer desenes de vegades durant el somni, s’associen amb la somnolència durant el dia i la fatiga crònica que s’ha demostrat que és responsable d’accidents laborals i de circulació. Una altra de les conseqüències de les apnees del somni és una reducció de la quantitat d’oxigen que transporta la sang, produint hipertensió arterial, problemes cardiovasculars i cerebrovasculars.

Els signes que típicament s’associen a l’apnea del somni i que faciliten el seu diagnòstic són “el ronc”, les parades respiratòries durant el somni, el cansament i la fatiga crònica. La presència de dues de les anteriors símptomes en absència d’altres causes ha de fer sospitar una Síndrome d’Apnea Obstructiva del Somni i justificaria un estudi del somni.

Quant a la incidència, fins al 25% de la població general, segons les diferents estadístiques, n’és afectada i un 4-5% de la població sofririen quadres severs d’aquesta malaltia.

El diagnòstic es realitza mitjançant una prova anomenada polisomnografia que consisteix a monitorizar mitjançant dispositius especials diverses variables durant el període de somni.

Quant al tractament, el primer nivell d’actuació consisteix a perdre pes –en cas que aquest sigui excessiu-, eliminar la ingesta d’alcohol i tabac, així com evitar menjars copiosos abans del somni.

El segon nivell d’actuació sol ser l’anomenat CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Consisteix en una màscara, connectada mitjançant uns tubs a una màquina que subministra de manera contínua oxigen amb alta pressió al pacient.

Els pacients en general toleren molt malament el fet d’haver d’estar connectats per a tota la vida cada nit a una màscara incòmoda i a una màquina que fa soroll.

També pot tractar-se, després d’un estudi de la seva indicació, amb un dispositiu dental de resina rígida, semblant a un protector bucal esportiu, que recol·loca la mandíbula en una posició avançada contribuint a l’obertura de la via aèria.

S’ha demostrat clínicament que aquests dispositius són realment eficaços per eliminar els símptomes de l’apnea del somni en les seves primeres fases suprimint també els roncs.

L’últim nivell d’actuació per als casos més greus, seria la cirurgia ortognàtica. L’avanç de maxil·lar, mandíbula o tots dos, permet augmentar notablement el diàmetre i el volum de la via aèria (la gola), permetent que els pacients puguin abandonar l’ús del CPAP.

Volver a arriba