Llueix un somriure perfecte sense tractaments dentals i en dos visites!

Tratamiento de blanqueamiento dental

SNAP-ON SMILE és un sistema innovador amb el que tindràs el somriure ideal sense posar-te implants ni ponts. Una solució ràpida, estètica i gens agressiva per les dents ja que preservem tot l’esmalt . Simplement s’acobla a les teves dents. Es totalment reversible i extraïble.

El material és una resina d’última generació amb una fórmula patentada i totalment secreta dissenyada pel laboratori Den Mat de Califòrnia. És molt fina però extremadament resistent amb una lleugera flexibilitat, que li permet una inserció sobre les dents segura i estable.

Té els següents avantatges:

 • Molt conservadora amb l’esmalt: no s’han de tallar les dents
 • Tècnica indolora que no requereix anestèsia
 • Es subjecta sense adhesius
 • Totalment reversible: es pot treure i posar pel pacient mateix
 • No es tenyeix amb cafè ni altres aliments
 • No altera la geniva

I els següents desavantatges:

 • No és una solució definitiva pel problema de base, com ho seria l’ortodòncia o els tractaments protèsics convencionals, si no que ho emmascara
 • Està contraindicada en casos de mobilitats dentals
 • Té una durada de 2-3 anys.

És una opció ideal per:

 • Dents amb tincions molt fosques
 • Dents apinyades, molt gastades o separades amb espais antiestètics
 • Absència d’una o vàries dents
 • Persones amb malalties en les que no està indicat un tractament dental complex
 • Quan es necessita una millora d’imatge immediata (entrevista professional o personal, casament, celebracions especials…)
 • Qui vulgui lluir un somriure espectacular sense el cost ni les molèsties d’un tractament invasiu i complex
 • Substituir la vella pròtesi amb paladar i ganxos per una de més còmode i estètica

Després de prendre les mides ho enviem al laboratori exclusiu, Den Mat de Califòrnia

on es confecciona el disseny ideal amb el sistema CAD-CAM (per ordinador) i en tres o quatre setmanes ja ho podem col·locar.

JUST SMILE : ) és un altra tècnica amb un maquillatge dental, que en una sola visita de dues hores pot lluir un somriure perfecte, de forma temporal, durant 48 hores. Podem modificar la mida, la posició i el color de les dents. Està indicada per solucionar un problema d’estètica dental, per una situació puntual com un esdeveniment o una reunió.

Somriure és sinònim de salut i felicitat!

Luce una sonrisa perfecta sin tratamientos dentales y en dos visitas!

SNAP-ON SMILE es un sistema innovador con el que tendrás la sonrisa ideal sin ponerte implantes ni puentes. Una solución rápida, estética y nada agresiva para los dientes ya que preservamos todo el esmalte. Simplemente se acopla a tus dientes. Es totalmente reversible y extraíble.

 

El material es una resina de última generación con una fórmula patentada y totalmente secreta diseñada por el laboratorio Den Mat de California. Es muy fina pero extremadamente resistente con una ligera flexibilidad, que le permite una inserción sobre los dientes segura y estable.

Tiene las siguientes ventajas:

 • Muy conservadora con el esmalte: no se han de tallar los dientes
 • Técnica indolora que no requiere anestesia
 • Se sujeta sin adhesivos
 • Totalmente reversible: se la puede extraer y colocar el paciente
 • No se tiñe con café ni con otros alimentos
 • No altera la encía

Y las siguientes desventajas:

 • No es una solución definitiva para el problema de base, como lo sería la ortodoncia o los tratamientos protésicos convencionales, si no que lo enmascara
 • Está contraindicada en casos de movilidades dentales
 • Tiene una duración de 2-3 años.

Es una opción ideal para:

 • Dientes con tinciones muy oscuras
 • Dientes apiñados, muy gastados o separados con espacios antiestéticos
 • Ausencia de uno o varios dientes
 • Personas con enfermedades en las que no está indicado un tratamiento dental complejo
 • Cuando se necesita una mejora de imagen inmediata (entrevista profesional o personal, boda, celebraciones especiales…)
 • Quien quiera lucir una sonrisa espectacular sin el coste ni las molestias de un tratamiento invasivo y complejo
 • Substituir la vieja prótesis con paladar y ganchos por una más cómoda y estética

Después de tomar las medidas lo enviamos al laboratorio exclusivo, Den Mat de California donde se confecciona el diseño ideal con el sistema CAD-CAM (por ordenador) y en tres o cuatro semanas ya lo podemos colocar.

JUST SMILE : ) es otra técnica con un maquillaje dental, que en una sola visita de dos horas puede lucir una sonrisa perfecta, de forma temporal, durante 48 horas. Podemos modificar el tamaño, la posición y el color de los dientes. Está indicada para solucionar un problema de estética dental, para una situación puntual como un evento o una reunión.

Sonreír es sinónimo de salud y felicidad!