UN TRESOR PER A EL FUTUR DEL SEU FILL

UNA DENT DE LLET POT SALVAR-LI  LA VIDA

CENTRE DENTAL DRA. CASAUS, CLÍNICA ACREDITADA PEL PROCESAT DE CÈL.LULES MARE

Un exclusiu servei d’odontologia d’avantguarda amb el que el nostre centre, com a clínica acreditada, obrirà la porta de la medicina del futur als seus pacients.

Les cèl·lules mare són l’origen de la resta de cèl·lules, de les quals procedeixen tots els òrgans i estructures: pell, músculs, óssos, sang, fibres nervioses, etc.

La polpa de les dents és una font de cèl·lules mare que poden utilitzar-se per tractar malalties greus que es poden presentar en un futur. En el moment de treure una dent sana, ja sigui per indicació de tractament d’ortodòncia, queixals del seny, o dents de llet, és el moment d’aprofitar la oportunitat de conservar les cèl·lules mare.

Els propers anys viurem una revolució en el camp de la medicina regenerativa i la teràpia cel·lular, mitjanant l’aplicació d’aquesta tècnica innovadora.

 

¿Per què conservar les cèl·lules mare de les dents?

 • Pel seu valor terapèutic. S’utilitzen pel tractament de malalties greus de cor, diabetis, còrnea, ronyó, pell (grans cremats), sistema nerviós, trasplantaments, etc.
 • Per ser compatibles en un 100% , evitant el rebuig en cas de trasplantaments.
 • Per la seva utilitat intrafamiliar i disponibilitat immediata: són efectives per tractar malalties de la familia directa del pacient que les va generar.
 • Tenen gran capacitat antiinflamatòria i immunosupressora, sent molt efectives en malalties autoimmunes (Esclerosi múltiple, artritis reumàtica, celiaquia, diabetis, psoriasi, etc.).
 • Es transformen en cèl·lules de cartílag, múscul, os, neurones, co, etc., pel que són útils per a regenerar aquests teixits.
 • Poden conservar-se durant tota la vida en un banc de Cèl·lules Mare, per poder accedir en un futur als tractaments regeneratius més efectius amb la màxima seguritat, garantia y qualitat.

 

LA MILLOR ASSEGURANSA DE VIDA ES GARANTIR LA SEVA SALUT I LA DELS SEUS FILLS

UN TESORO PARA EL FUTURO DE SU HIJO

UN DIENTE DE LECHE PUEDE SALVARLE LA VIDA

CENTRE DENTAL DRA. CASAUS, CLÍNICA ACREDITADA PARA EL PROCESADO DE CÉLULAS MADRE

Un exclusivo servicio de Odontología de Vanguardia con el que nuestro centro, como clínica acreditada, abrirá la puerta de la medicina del futuro a sus pacientes.

Las células madre son el origen del resto de células, de las cuales proceden todos los órganos y estructuras: piel, músculos, huesos, sangre, fibras nerviosas, etc.

La pulpa de los dientes es una fuente de células madre que puede utilizarse para tratar enfermedades graves que se pueden presentar en un futuro. En el momento de sacar cualquier diente sano, ya sea por indicación de tratamiento de ortodoncia, muelas del juicio, o dientes de leche, es el momento de aprovechar la oportunidad de conservar las células madre.

Los próximos años viviremos una revolución en el campo de la medicina regenerativa y la terapia celular, mediante la aplicación de células madre.

 

¿Por qué conservar las células madre de los dientes?

 • Por su valor terapéutico: se utilizan para el tratamiento de enfermedades graves de corazón, diabetes, cornea, riñón, piel (grandes quemados), sistema nervioso, trasplantes, etc.
 • Por ser compatibles en un 100% , evitando el rechazo en caso de trasplantes.
 • Por su utilidad intrafamiliar y disponibilidad inmediata: son efectivas para tratar enfermedades de la familia directa del paciente que las generó.
 • Tienen gran capacidad antiinflamatoria e inmunosupresora por lo que son muy efectivas en enfermedades autoinmunes (Esclerosis múltiple, artritis reumatoide, celiaquía, diabetes, psoriasis, etc.).
 • Se transforman en células de cartílago, músculo, hueso, neuronas, corazó, etc., por lo que son útiles para regenerar estos tejidos.
 • Pueden conservarse durante toda la vida en un banco de Células Madre, para poder acceder en el futuro a los tratamientos regenerativos más efectivos con la máxima seguridad, garantía y calidad.

EL MEJOR SEGURO DE VIDA ES GARANTIZAR SU SALUD Y LA DE SUS HIJOS