Skip to content

Endodòncia

Una càries profunda, un traumatisme o un desgast important poden provocar inflamació de la polpa, que és la part més interior de la dent. En aquests casos apareix sensibilitat o dolor al fred, a la calor oa la mateixa masticació. Quan això passa serà necessària una endodòncia per conservar la dent i evitar la seva extracció.

És imprescindible realitzar un bon diagnòstic per determinar en quin grau està afectada la polpa i, si la lesió és irreversible serà necessària la endodòncia. També cal tenir en compte el nombre d’arrels i si hi ha alguna altra afectació, com la infecció de l’os adjacent.

Per determinar el tipus d’endodòncia a realitzar seran necessàries proves clíniques complementàries com radiografies, proves de vitalitat pulpar, tèrmiques o elèctriques..

Tècnica

En primer lloc anestesiem la dent i per tant el tractament no és dolorós com molta gent creu.

Abans de realitzar una endodòncia caldrà el mesurament dels conductes que realitzarem de forma electrònica amb un localitzador indicador de la longitud dels conductes.

Es netejaran els conductes de bacteris, deixant-los el més asèptics possible mitjançant la instrumentació biomecànica amb substàncies irrigadoras medicamentoses. Utilitzem la tècnica més avançada d’endodòncia rotatòria, amb les últimes llimes de Níquel-Titani que s’han demostrat més eficaços.

Posteriorment es segellaran els conductes, i finalment es realitzarà la obturació o reconstrucció per tornar-li la funció a la dent. Planificarem controls posteriors per seguir l’evolució de l’endodòncia.

És normal que apareguin molèsties post-tractament, que de vegades poden romandre diversos dies o setmanes.

Tractameno especialitzat

A la nostra consulta les endodòncies d’alta dificultat les realitza la Dra. Elisabet Gimeno especialista en endodòncia i professora en un Postgrau d’aquesta especialitat. Aquesta especialització en exclusiva suposa un major percentatge d’èxits en aquests tractaments.

Per oferir el millor resultat a Centre Dental Dra. Casaus disposem de l’última tecnologia disponible al mercat. Utilitzem radiologia digital, localitzadors electrònics de la longitud del conducte i instrumental rotatori de Níquel-Titani per endodòncia mecanizada.En primer lloc anestesiem la dent i per Tant el Tractament no és dolorós com Molta gent creu.

 

Abans de realitzar una endodòncia caldrà el mesurament dels conductes que realitzarem de forma electrònica amb un localitzador indicador de la longitud dels conductes.

 

Es netejaran els conductes de bacteris, deixant-los el més asèptics possible mitjançant la instrumentació biomecànica amb substàncies irrigadoras medicamentoses. Utilitzem la tècnica més avançada d’endodòncia rotatòria, amb les últimes llimes de Níquel-Titani que s’han demostrat més eficaços.

 

Posteriorment es segellaran els conductes, i finalment es realitzarà la obturació o reconstrucció per tornar-li la funció a la dent. Planificarem controls posteriors per seguir l’evolució de l’endodòncia.

 

És normal que apareguin molèsties post-tractament, que de vegades poden romandre diversos dies o setmanes.

Et truquem!


    He leído y acepto la Política de Privacidad .