UN TESORO PARA EL FUTURO DE SU HIJO

UN DIENTE DE LECHE PUEDE SALVARLE LA VIDA

CENTRE DENTAL DRA. CASAUS, CLÍNICA ACREDITADA PARA EL PROCESADO DE CÉLULAS MADRE

Un exclusivo servicio de Odontología de Vanguardia con el que nuestro centro, como clínica acreditada, abrirá la puerta de la medicina del futuro a sus pacientes.

Las células madre son el origen del resto de células, de las cuales proceden todos los órganos y estructuras: piel, músculos, huesos, sangre, fibras nerviosas, etc.

La pulpa de los dientes es una fuente de células madre que puede utilizarse para tratar enfermedades graves que se pueden presentar en un futuro. En el momento de sacar cualquier diente sano, ya sea por indicación de tratamiento de ortodoncia, muelas del juicio, o dientes de leche, es el momento de aprovechar la oportunidad de conservar las células madre.

Los próximos años viviremos una revolución en el campo de la medicina regenerativa y la terapia celular, mediante la aplicación de células madre.

 

¿Por qué conservar las células madre de los dientes?

 • Por su valor terapéutico: se utilizan para el tratamiento de enfermedades graves de corazón, diabetes, cornea, riñón, piel (grandes quemados), sistema nervioso, trasplantes, etc.
 • Por ser compatibles en un 100% , evitando el rechazo en caso de trasplantes.
 • Por su utilidad intrafamiliar y disponibilidad inmediata: son efectivas para tratar enfermedades de la familia directa del paciente que las generó.
 • Tienen gran capacidad antiinflamatoria e inmunosupresora por lo que son muy efectivas en enfermedades autoinmunes (Esclerosis múltiple, artritis reumatoide, celiaquía, diabetes, psoriasis, etc.).
 • Se transforman en células de cartílago, músculo, hueso, neuronas, corazó, etc., por lo que son útiles para regenerar estos tejidos.
 • Pueden conservarse durante toda la vida en un banco de Células Madre, para poder acceder en el futuro a los tratamientos regenerativos más efectivos con la máxima seguridad, garantía y calidad.

EL MEJOR SEGURO DE VIDA ES GARANTIZAR SU SALUD Y LA DE SUS HIJOS

Llueix un somriure perfecte sense tractaments dentals i en dos visites!

Tratamiento de blanqueamiento dental

SNAP-ON SMILE és un sistema innovador amb el que tindràs el somriure ideal sense posar-te implants ni ponts. Una solució ràpida, estètica i gens agressiva per les dents ja que preservem tot l’esmalt . Simplement s’acobla a les teves dents. Es totalment reversible i extraïble.

El material és una resina d’última generació amb una fórmula patentada i totalment secreta dissenyada pel laboratori Den Mat de Califòrnia. És molt fina però extremadament resistent amb una lleugera flexibilitat, que li permet una inserció sobre les dents segura i estable.

Té els següents avantatges:

 • Molt conservadora amb l’esmalt: no s’han de tallar les dents
 • Tècnica indolora que no requereix anestèsia
 • Es subjecta sense adhesius
 • Totalment reversible: es pot treure i posar pel pacient mateix
 • No es tenyeix amb cafè ni altres aliments
 • No altera la geniva

I els següents desavantatges:

 • No és una solució definitiva pel problema de base, com ho seria l’ortodòncia o els tractaments protèsics convencionals, si no que ho emmascara
 • Està contraindicada en casos de mobilitats dentals
 • Té una durada de 2-3 anys.

És una opció ideal per:

 • Dents amb tincions molt fosques
 • Dents apinyades, molt gastades o separades amb espais antiestètics
 • Absència d’una o vàries dents
 • Persones amb malalties en les que no està indicat un tractament dental complex
 • Quan es necessita una millora d’imatge immediata (entrevista professional o personal, casament, celebracions especials…)
 • Qui vulgui lluir un somriure espectacular sense el cost ni les molèsties d’un tractament invasiu i complex
 • Substituir la vella pròtesi amb paladar i ganxos per una de més còmode i estètica

Després de prendre les mides ho enviem al laboratori exclusiu, Den Mat de Califòrnia

on es confecciona el disseny ideal amb el sistema CAD-CAM (per ordinador) i en tres o quatre setmanes ja ho podem col·locar.

JUST SMILE : ) és un altra tècnica amb un maquillatge dental, que en una sola visita de dues hores pot lluir un somriure perfecte, de forma temporal, durant 48 hores. Podem modificar la mida, la posició i el color de les dents. Està indicada per solucionar un problema d’estètica dental, per una situació puntual com un esdeveniment o una reunió.

Somriure és sinònim de salut i felicitat!

Luce una sonrisa perfecta sin tratamientos dentales y en dos visitas!

SNAP-ON SMILE es un sistema innovador con el que tendrás la sonrisa ideal sin ponerte implantes ni puentes. Una solución rápida, estética y nada agresiva para los dientes ya que preservamos todo el esmalte. Simplemente se acopla a tus dientes. Es totalmente reversible y extraíble.

 

El material es una resina de última generación con una fórmula patentada y totalmente secreta diseñada por el laboratorio Den Mat de California. Es muy fina pero extremadamente resistente con una ligera flexibilidad, que le permite una inserción sobre los dientes segura y estable.

Tiene las siguientes ventajas:

 • Muy conservadora con el esmalte: no se han de tallar los dientes
 • Técnica indolora que no requiere anestesia
 • Se sujeta sin adhesivos
 • Totalmente reversible: se la puede extraer y colocar el paciente
 • No se tiñe con café ni con otros alimentos
 • No altera la encía

Y las siguientes desventajas:

 • No es una solución definitiva para el problema de base, como lo sería la ortodoncia o los tratamientos protésicos convencionales, si no que lo enmascara
 • Está contraindicada en casos de movilidades dentales
 • Tiene una duración de 2-3 años.

Es una opción ideal para:

 • Dientes con tinciones muy oscuras
 • Dientes apiñados, muy gastados o separados con espacios antiestéticos
 • Ausencia de uno o varios dientes
 • Personas con enfermedades en las que no está indicado un tratamiento dental complejo
 • Cuando se necesita una mejora de imagen inmediata (entrevista profesional o personal, boda, celebraciones especiales…)
 • Quien quiera lucir una sonrisa espectacular sin el coste ni las molestias de un tratamiento invasivo y complejo
 • Substituir la vieja prótesis con paladar y ganchos por una más cómoda y estética

Después de tomar las medidas lo enviamos al laboratorio exclusivo, Den Mat de California donde se confecciona el diseño ideal con el sistema CAD-CAM (por ordenador) y en tres o cuatro semanas ya lo podemos colocar.

JUST SMILE : ) es otra técnica con un maquillaje dental, que en una sola visita de dos horas puede lucir una sonrisa perfecta, de forma temporal, durante 48 horas. Podemos modificar el tamaño, la posición y el color de los dientes. Está indicada para solucionar un problema de estética dental, para una situación puntual como un evento o una reunión.

Sonreír es sinónimo de salud y felicidad!

La Dra. Casaus assisteix a la IDS a Colònia

La Dra. Casaus assisteix a la IDS el passat mes de març per incorporar a la seva consulta els materials, instrumental i aparatologia més innovadors que acaben de sortir al mercat. La fira IDS és una exposició internacional d’’odontologia, que es celebra cada dos anys a Colònia. Es considera la fira líder mundial, on es donen a conèixer les tecnologies més modernes i els avanços existents.

És el punt de trobada del sector de pròtesi dental i odontologia.
S’’imparteixen conferències sobre els diferents temes que interessen dins el nostre àmbit, com la prevenció d’infeccions, estudis sobre noves tècniques i materials, sistemes de comunicació, informació i organització. Així mateix, compte amb un ampli programa marc en el que s’’inclouen demostracions en directe i presentacions vàries.

Com sempre, el Centre Dental Dra Casaus es manté a l’’avantguarda de totes les novetats per a poder-les-hi oferir als seus pacients.

La Dra. Casaus asiste a la IDS en Colonia

La Dra. Casaus asistió a la IDS el pasado mes de marzo para incorporar a su consulta  los materiales, instrumental y aparatología más innovadores que acaban de salir al mercado. La feria IDS es una exposición internacional de odontología, que se celebra cada dos años en Colonia. Se considera la feria líder mundial, donde se proporciona información sobre las tecnologías más modernas y los avances existentes.

Es el punto de encuentro del sector de prótesis dental y odontología.
En la feria se imparten conferencias sobre los diferentes temas que interesan dentro de nuestro ámbito, como la prevención de infecciones, estudios sobre nuevas técnicas y materiales, sistemas de comunicación, información y organización. Asimismo, cuenta con un variado programa marco en el que se incluyen demostraciones en vivo y presentaciones varias.

Como siempre, el Centro Dental Dra Casaus a la vanguardia de todas las novedades para podérselas ofrecer a sus pacientes.

La Dra.Casaus i el seu equip assisteixen al congrés SEPA Barcelona

Equipo Clínica Dental Casaus - El Prat de Llobregat Barcelona

La Dra. Casaus i el seu equip, van assistir els dies 26, 27 i 28 de febrer, a la 49ª Reunió Anual de la SEPA (Sociedad Española de Periodoncia), a Barcelona.

A la SEPA BCN 2015, s’ha portat a debat la VISIÓ d’EQUIP de la clínica i els seus professionals. S’ha donat més prevenció, millors tractaments i més salut als nostres pacients.

S’han tractat temes d’actualitat, impartits pels millors especialistes a nivell mundial, donant-se a conèixer dades científiques en relació a les novetats de la pròtesi i estètica, odontologia digital, el valor de mantenir les dents, etc. Ponents internacionals i nacionals, han impartit conferències magistrals.

Ens hem actualitzat en totes les disciplines. La seva relació actual amb la pròtesi, implants, ortodòncia, etc., amb els millors professionals.

S’ha realitzat al mateix temps la 5a SEPA d’Higiene Bucodental, que ha estat una trobada científica d’alta qualitat, amb temes i ponents de màxima actualitat. En aquesta reunió ens hem dedicat a temes d’interès de les persones que treballem el dia a dia a la nostra consulta, des d’un enfocament principalment clínic.

Destaquem sessions d’actualitat sobre la prevenció i el tractament de la periimplantitis, revisió de les patologies mucocutànies i el càncer oral, el tracte del pacient especial i de l’infantil i, una revisió de totes les malalties periodontals.

S’han tractat temes no odontològics de gran importància, per a oferir un servei de qualitat, com el tracte amb el pacient, com millorar la nostra qualitat de vida i la dels que ens envolten, etc. Aquestes han estat algunes de les conferències impartides en aquest àmbit.

Emilio Duró, prestigiós economista, va obrir el Congrés amb una interessant conferència sobre la Gestió de la Il·lusió i Optimisme en èpoques de canvi, on va exposar les seves teories sobre el desenvolupament d’actituds proactives en el ser humà; la preparació davant l’increment de l’esperança de vida (que comporta un augment de la incertesa de les nostres actuacions i objectius); la nova gestió del temps que implica aquesta major longevitat; el desenvolupament del coeficient d’optimisme i la gestió de la il·lusió enfront dels nous reptes; com vèncer les pors i assumir la responsabilitat de les nostres decisions per a la fixació d’objectius, tant personals com professionals, que ens permeti dissenyar el nostre propi full de ruta, etc.

També va ser molt interessant el Workshop SEPA – ESADE, que va tractar sobre Com gestionar les emocions dels nostres pacients?

Així com la conferència de Toni Nadal, entrenador i couch de l’esportista d’elit Rafa Nadal, que ens va parlar de les Claus de l’èxit.

Han estat tres dies d’intensa trobada a escala científica i amb les últimes novetats presentades per la indústria bucodental. Estem desitjant poder transmetre-les i aplicar-les amb els nostres pacients, que seguint la filosofia de la nostra consulta, es mereixen el millor.

La Dra.Casaus y su equipo asisten al congreso SEPA Barcelona

Equipo Clínica Dental Casaus - El Prat de Llobregat Barcelona

La Dra Casaus y su equipo, asisten los días 26, 27 y 28 de febrero a la 49ª Reunión Anual de SEPA (Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración), en Barcelona.

IMG_0300En SEPA BCN 2015 se ha debatido la VISIÓN DE EQUIPO de la clínica y sus profesionales. Se ha ofrecido más prevención, mejores tratamientos y más salud a nuestros pacientes.

Se han tratado temas de actualidad, impartidos por los mejores especialistas a nivel mundial, dándose a conocer datos científicos en referencia a las novedades de la prótesis y estética sobre implantes, odontología digital y el valor de mantener dientes. Ponentes internacionales y nacionales han impartido conferencias magistrales.

Nos hemos actualizado en todas las disciplinas; en su relación actual con la prótesis, implantes, ortodoncia, etc., con los mejores profesionales.

Se ha solapado al mismo tiempo el Congreso de Higiene Bucodental, que ha sido un encuentro científico de alta calidad, con temas y ponentes de máxima actualidad. Este se ha dedicado a abrazar los temas de interés de las personas que trabajamos el día a día en nuestra consulta, desde un enfoque principalmente clínico.

Destacan sesiones de actualización sobre la prevención y el tratamiento de la periimplantitis, revisión de las patologías mucocutáneas y el cáncer oral, el manejo del paciente especial e infantil y una revisión de todas las enfermedades periodontales.

También se han tratado temas no odontológicos de gran importancia, para ofrecer un servicio de calidad, como el trato con el paciente, el mejorar nuestra calidad de vida y la de los que nos rodean, etc. Estas han sido algunas de las conferencias impartidas en éste ámbito:

Emilio Duró, prestigioso economista, abrió el congreso con una interesante conferencia sobre la gestión de la ilusión y el optimismo en épocas de cambio, donde expuso sus teorías sobre el desarrollo de actitudes pro-activas en el ser humano: La preparación ante el incremento de la esperanza de vida (que conlleva un aumento de la incertidumbre de nuestras actuaciones y objetivos); la nueva gestión del tiempo, que implica esta mayor longevidad; el desarrollo del coeficiente de optimismo y la gestión de la ilusión frente a los nuevos retos; cómo vencer los miedos y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones para la fijación de objetivos (personales y profesionales), que nos permita diseñar nuestra propia hoja de ruta, etc.

También fue muy interesante el WorkShop SEPA – ESADE que trató sobre ¿Cómo gestionar las emociones de nuestros pacientes?

Así como la conferencia de Toni Nadal, entrenador y couch del deportista de élite Rafa Nadal, que nos habló sobre las claves del éxito.

Han sido tres días de intenso encuentro a nivel científico y con las últimas novedades presentadas por la industria. Estamos deseando poder transmitirlas y aplicarlas a nuestros pacientes que, siguiendo la filosofía de nuestra consulta, se merecen lo mejor.

 

Centre Dental Dra. Casaus, el pacient com a prioritat

Després d’exercir uns anys com a metgessa, la Dra. Carme Casaus va decidir dedicar-se a l’odontologia. Durant quasi 10 anys, va ser professora a la Facultat d’odontologia a la Universitat de Barcelona.

Aquest any 2014, ja fa 25 anys que exerceix al Prat: primer al CAP del carrer Girona i actualment al CAP Ramona Via. “Molts pratencs anaven a visitar-se a la meva consulta de Barcelona”, explica, “això és el que em va decidir a obrir una altra consulta al Prat”. Va mantenir les dues clíniques durant un temps, fins que fa 10 anys , va optar per dedicar-se en exclusiva a la del Prat.

Comptar amb un bon equip és fonamental.

Tinc la gran sort de comptar amb un equip de professionals amb formació especialitzada, experiència i vocació. Tots sentim autèntica passió pel que fem, cosa que ens estimula a actualitzar-nos constantment en els últims avenços.

Quina és la filosofia de la teva consulta?

Som una clínica petita amb un tracte molt proper i personalitzat. No competim amb les grans franquícies i asseguradores, ni tampoc apostem per les ofertes ni per les massificacions. El que nosaltres oferim és qualitat . No som partidaris de l’odontologia “low cost” i, per tant, treballem amb els millors materials i les tècniques més avançades. Els nostres pacients es mereixen el millor.

Tots els nostres tractaments segueixen els principis de la “Odontologia Mínimament Invasiva”. Aquesta es basa en “tractar el menys possible, però tant com sigui necessari” i també en la filosofia de conservar el màxim possible les dents. Sempre li diem als pacients:

“tot el que es pugui mantenir de les seves dents és un tresor”

Com és la relació amb els pacients?

La base és la confiança i l’honestedat de tot l’equip envers el pacient. Intentem crear un entorn el més agradable possible perquè els pacients es trobin còmodes en tots els aspectes. Les nostres auxiliars i higienistes són un pilar importantíssim, ja que en moltes ocasions, fan que el pacient es trobi “com a casa”.

La vostra prioritat és….

Oferir un tractament de qualitat i uns protocols d’esterilització estrictes que compleixin les normatives europees. També és prioritari el benestar del pacient en tot moment, des que entra fins que surt de la consulta. En els tractaments sempre intentem donar un equilibri entre la funció i l’estètica, tot i que la nostra prioritat és la salut i la prevenció: unes dents sanes, cuidades i maques són signe de joventut i salut. Sabem que tenir una boca sana i un somriure harmònic, a qualsevol edat, és un valor fonamental.

Quines són les darreres novetats que heu incorporat?

Hem complementat la càmera de diagnòstic intraoral amb un nou software amb llum ultravioleta LED. Aquest, activa els productes canviants dels bacteris que produeixen càries, diagnosticant les lesions a la fase més inicial.

Hem incorporat el disseny de les pròtesis per ordinador amb el sistema CAD-CAM, aconseguint amb aquesta tecnologia una estètica excel·lent i, un ajust i precisió perfectes.

També acabem d’estrenar nova pagina web, on podreu sol.licitar cita online i saber tot sobre nosaltres, els nostres tractaments i la nostra filosofia de funcionament.

Col·labores amb projectes solidaris.

He tingut el privilegi de presidir l’ONG Dentistas Mundi. Hem fet projectes de salut bucodental a Senegal, Madagascar, Guatemala i l’Índia, on vaig conèixer a Vicenç Ferrer, una de les persones que m’ha deixat més empremta. Part dels beneficis obtinguts a la consulta van destinats a la cooperació en aquests projectes.

Centre Dental Dra. Casaus, el paciente como prioridad

Después de ejercer unos años como médico, la Dra. Carme Casaus decidió dedicarse a la odontología. Durante casi 10 años, fue profesora de la Facultad de Odontología en la Universitat de Barcelona (UB).
Este 2014, ya hace 25 años que ejerce en el Prat: primero en el CAP de la calle Girona y actualmente en el CAP Ramona Vía. “Muchos pratenses iban a visitarse a mi consulta de Barcelona”, explica, “esto es lo que me decidió a abrir otra consulta en el Prat”. Mantuvo las dos clínicas durante un tiempo hasta que, hace 10 años , optó para dedicarse en exclusiva a clínica del Prat.

– Contar con un buen equipo es fundamental.
Tengo la gran suerte de contar con un equipo de profesionales con formación especializada, experiencia y vocación. Todos sentimos auténtica pasión por lo que hacemos, cosa que nos estimula a actualizarnos constantemente en los últimos avances.

– Cuál es la filosofía de tu consulta?
Somos una clínica pequeña con un trato muy cercano y personalizado. No competimos con las grandes franquicias y aseguradoras, ni tampoco apostamos por las ofertas ni por las masificaciones. Lo que nosotros ofrecemos es calidad . No somos partidarios de la odontología “low cost” y, por lo tanto, trabajamos con los mejores materiales y las técnicas más innovadoras. Nuestros pacientes se merecen lo mejor.
Todos nuestros tratamientos siguen los principios de la “Odontología Mínimamente Invasiva”. Ésta se basa en “tratar lo menos posible, pero tanto como sea necesario” y también en la filosofía de conservar lo máximo posible los dientes. Siempre decimos a los pacientes:
“todo lo que se pueda mantener de sus dientes es un tesoro”

– Como es la relación con los pacientes?
La base es la confianza y la honestidad de todo el equipo hacia el paciente. Intentamos crear un entorno lo más agradable posible porque los pacientes se encuentren cómodos en todos los aspectos. Nuestras auxiliares e higienistas son un pilar importantísimo, puesto que en muchas ocasiones hacen que el paciente se encuentre “como en casa”.

– Vuestra prioridad es….
Ofrecer un tratamiento de calidad y unos protocolos de esterilización estrictos que cumplan las normativas europeas. También es prioritario el bienestar del paciente en todo momento, desde que entra hasta que sale de la consulta. En los tratamientos siempre intentamos dar un equilibrio entre la función y la estética, a pesar de que nuestra prioridad es la salud y la prevención: unos dientes sanos, cuidados y bellos son signo de juventud y salud. Sabemos que tener una boca sana y una sonrisa armónica, a cualquier edad, es un valor fundamental.

– Cuáles son las últimas novedades que habéis incorporado?
Hemos complementado la cámara de diagnóstico intraoral con un nuevo software con luz ultravioleta LED. Éste activa los productos cambiantes de las bacterias que producen caries, diagnosticando las lesiones en la fase más inicial.
Hemos incorporado el diseño de las prótesis por ordenador con el sistema CAD-CAM, consiguiendo con esta tecnología una estética excelente y un ajuste y precisión perfectos.

También acabamos de estrenar nueva página web, donde podréis solicitar cita online y saber todo sobre nosotros, nuestros tratamientos y nuestra filosofía de funcionamiento.

– Colaboras con proyectos solidarios.
He tenido el privilegio de presidir la ONG Dentistas Mundi. Hemos hecho proyectos de salud bucodental en Senegal, Madagascar, Guatemala y la India, donde conocí a Vicente Ferrer, una de las personas que me ha dejado más marcada. Parte de los beneficios obtenidos en la consulta van destinados a la cooperación en estos proyectos.

La Dra. Casaus sl Simposium Espertise

La Dra. Casaus amb els Drs. Oscar Gonzalez i Ronaldo Hirata (ponents de gran prestigi en estètica dental) assisteix al Simposium Espertise celebrat el 20 i 21 de febrer a València.

Aquest Simposium Espertise s’integra dins de la iniciativa “3M Health Care Academy” creada per proporcionar accés a continguts educacionals que ofereixen una visió moderna i avançada de les ciències de la cura de la salut. Mantenir-se al dia dels avançaments i tendències a través de líders d’opinió i reunions amb col·legues de professió per dominar noves solucions i processos que sens dubte repercutiran positivament en la pràctica clínica i en la salut dels nostres pacients.