Restauracions sense metall, la millor estètica dental

Habitualment, la reposició de les dents perdudes es realitza amb ponts o corones (fundes) de metall recobertes de porcellana, que en molts casos poden produir problemes estètics per l’exposició visible de la part metàl·lica a través de la geniva. Fins i tot, en certes ocasions, alguns metalls com el níquel desencadenen problemes al·lèrgics, irritacions de la geniva, etc. Ara, gràcies a les restauracions sense metall, podem evitar tots aquests inconvenients.

A l’actualitat disposem de materials ceràmics que fan possible, en els casos en que està indicat, evitar l’ús de metalls a les pròtesis fixes per substituir dents o per recobrir dents molt destruïdes.

Les restauracions sense metall poden realitzar-se principalment amb tres materials: ceràmiques aluminoses, zirconi  i més recentment, disilicat de liti. A més de tenir un millor comportament biològic evitant irritacions a la geniva, els components d’aquestes restauracions aconsegueixen una estètica molt superior a les restauracions amb base metàl·lica, ja que imiten amb més precisió el color de les dents i,  permeten el pas de la llum a través de la seva estructura de forma quasi idèntica a com ho fan les dents naturals.

El coneixement dels diferents cànons de bellesa facial i la seva adaptació individualitzada a cada pacient, junt amb  l’aplicació de les últimes tecnologies en odontologia assistida per ordinador (CAD-CAM), ens permet aconseguir els millors resultats estètics i funcionals en cada cas.

Dra. Carme Casaus

Entradas recomendadas