Restauracions sense metall, la millor estètica dental

Habitualment, la reposició de les dents perdudes es realitza amb ponts o corones (fundes) de metall recobertes de porcellana, que en molts casos poden produir problemes estètics per l’exposició visible de la part metàl·lica a través de la geniva. Fins i tot, en certes ocasions, alguns metalls com el níquel desencadenen problemes al·lèrgics, irritacions de la geniva, etc. Ara, gràcies a les restauracions sense metall, podem evitar tots aquests inconvenients.

A l’actualitat disposem de materials ceràmics que fan possible, en els casos en que està indicat, evitar l’ús de metalls a les pròtesis fixes per substituir dents o per recobrir dents molt destruïdes.

Les restauracions sense metall poden realitzar-se principalment amb tres materials: ceràmiques aluminoses, zirconi  i més recentment, disilicat de liti. A més de tenir un millor comportament biològic evitant irritacions a la geniva, els components d’aquestes restauracions aconsegueixen una estètica molt superior a les restauracions amb base metàl·lica, ja que imiten amb més precisió el color de les dents i,  permeten el pas de la llum a través de la seva estructura de forma quasi idèntica a com ho fan les dents naturals.

El coneixement dels diferents cànons de bellesa facial i la seva adaptació individualitzada a cada pacient, junt amb  l’aplicació de les últimes tecnologies en odontologia assistida per ordinador (CAD-CAM), ens permet aconseguir els millors resultats estètics i funcionals en cada cas.

Dra. Carme Casaus

Entradas recomendadas

Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!


Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *